CZ | Jsme česká firma...

Stavíme s Vámi již od roku 1991

JANKOSTAV s.r.o. - Právě stavíme

Oprava komunikací v Michálkovicích
Oprava MK ul. Čapkova v Karviné - Novém Městě
frézování, nová přídlažba a podkladní a obrusné asfaltové vrstvy
Komunikace a chodníky ul. Sirotčí
oprava železničního přejezdu, komunikace a chodníků na ul. Sirotčí v Ostravě - Vítkovicích
Opravy místních komunikací Štítina
opravy komunikací a kanalizace na ul. Komenského, Polní, Havlíčkova v obci Štítina
Elektrárna Třebovice
subdodávky stavební prací na akci "Odsíření kotlů K3 a K4 v ETB"
Regenerace sídliště Ostrava - Fifejdy
chodníky, cyklostezka, parkoviště, místní komunikace a zeleň
Kopřivnice - Chodník Mniší - I. etapa
výstavba kanalizace a chodníku
Bohumín- Skřečoň 3a- ul. Rychvaldská
rozšíření kanalizace
Regenerace panelového sídliště Karviná- Hranice
rekonstrukce a výstavba komunikací, chodníků, herních prvků pro děti, zpevněných ploch, parkovacích stání vč. jejich odvodnění, veřejného osvětlení, přeložky vodovodní přípojky a oplocení
Odkanalizování okrajových částí města Orlová
opravy komunikací po výstavbě kanalizace
Úprava MK u Geně a okolí
opravy místních komunikací ve Stonavě